Vi sköter din löpande bokföring

Se till att ha en löpande kontroll av företagets bokföring.

Vad omsätter din verksamhet och vilka utgifter har du?

Facilius erbjuder god kompetens inom löpande bokföring och strävar alltid efter säkerhet, personlig service och god insyn i hela arbetsprocessen.

Vårt mål är att arbeta som en extern partner med kunskapen att kunna representera din verksamhet.

Facilius sköter: Manuella verifikationer Kundreskontra via Visma med påminnelser och ditt företags logotyp på fakturorna.

Leverantörsreskontra med månatlig avstämning av likvida medel samt bokföring av leverantörsfakturor.

In- och utbetalningar via bankfiler Periodiseringar Inventarier och avskrivningar Månatlig avstämning av resultat- och balansräkning.

Vi tar även fram månads-, kvartals- eller halvårsrapporter efter dina önskemål.

Professionell hantering av din momsredovisning

Hantera företagets utgående och ingående moms.

Facilius tar enkelt fram rätt momsunderlag till deklarationen och redovisar den till Skatteverket.

Vi är en redovisningsbyrå som lägger stort fokus på personlig och serviceinriktad bokföring.

Vårt mål är att vi ska kännas som en del av din verksamhet som enkelt kan hantera interna frågor kring t.ex. momsredovisning.

 

Se vidare länken Bokföringsmaterial vad vi behöver i bokföringsmaterial/underlag för att göra den löpande bokföringen.