Bokföringsmaterial lämnas senast den 15:e månaden efter bokföringsmånaden. På det viset har vi som redovisningsansvariga 1 månad på oss att göra klart skattedeklarationen som skall vara inlämnad hos skattemyndigheten senast den 12:e andra månaden efter bokföringsmånaden.

Följande material skall lämnas:

 1. Bankkontoutdrag, postgiro alternativt bankgiro kontoutdrag för månaden.
 2. Bankgiro, postgiro inbetalningar under månaden, utskrifter som visar vilka fakturor som betalats.
 3. Bankgiro, postgiro utbetalningar som visar vilka leverantörsfakturor som betalats.
 4. Skattekonto utdrag
 5. Kundfakturor som är fakturerade under månaden (fakturadatum*)
 6. Leverantörsfakturor som har fakturadatum* under månaden.
 7. Kontanta inköp under månaden
 8. Kortköp under månaden
 9. Blanketten -skattedeklaration-
 10. Löner som betalats ut under månaden innan skattedeklaration

Annat som vi behöver:

 1. Slutskattsedlar
 2. Avtal som företagsförsäkring, leasingavtal, hyresavtal, köpeavtal
 3. Autogiro medgivanden

* med fakturadatum avses det datum fakturan är utskriven inte  fakturans förfallodatum