Lönehantering

Gör din lönehantering till en enkel och smidig process genom att Facilius.

Med hjälp av en effektiv, serviceinriktad och korrekt utförd löneadministration för dig och dina medarbetare ser vi till att lönen hamnar på kontot i slutet av månaden.

Med hjälp av tidrapporter eller andra underlag beräknar vi, genom vårt kvalitetssäkra lönesystem, verksamhetens löner som sedan utgör underlag för bokföring, betalning, beräkning av semesterskuld, inbetalning av sociala avgifter samt arbetsgivardeklaration.

Genom ett nära samarbete och god insyn i arbetet med lönehanteringen blir vi, i stort sett, din interna ekonomiavdelning.

Vi tar hand om arbetsgivare deklarationer och kontrolluppgifter

Vi ser även till att du betalar rätt enligt dom avtal du har enligt kollektivavtal.

Redovisning av dom anställdas försäkringar.

Samt kan vi hjälpa till med övriga personalfrågor.