Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning för oss innebär att ge stöd och råd i alla de frågor avseende ekonomi som kan tänkas dyka upp för ett företag och dess ägare.

Det kan avse allt från en stor händelse som att ni ska avyttra ert företag till aktiviteter av mer löpande karaktär som månatlig lönsamhetsuppföljning.

Det viktigaste är att du som kund kan känna att vi finns där för dig om du behöver stöd, såväl i med- som motgångar.