Våra Tjänster

Exempel på situationer där vi bistår våra kunder är:

 • Bolagsbildning
 • Företagsvärdering
 • Due Diligence
 • Förhandlingsstöd genom hela förvärvs- och avyttringsprocessen
 • Planering inför framtida försäljning
 • Emissioner
 • Incitamentsprogram
 • Avtal (aktieägaravtal, aktieöverlåtelseavtal m.m)
 • Bolagsverksärenden
 • Controllerstöd åt ekonomichef och VD
 • Lönsamhetsanalyser
 • Resultat- och likviditetsprognoser
 • Stöd vid upphandlingsarbete
 • Konkurrensanalyser
 • Konkursutredningar
 • Likvidationer
 • Affärsplan