Avslutsuppdrag

Förutom de faktiska avslutstjänsterna att på olika sätt avveckla ett bolag kan Facilius också bistå i diverse avslutsuppdrag för att få ert bolag avvecklingsbart.

För att kunna genomföra t ex en snabbavveckling krävs att det aktuella bolaget har en helt uppdaterad redovisning och i vissa fall upprättat årsredovisning och deklaration för ett passerat bokslutsdatum. Det uppstår i regel ett antal transaktioner i samband med att verksamheten avslutas och bolaget blir vilande och tid kan ha förflutit så att ett bokslut passerats.

Facilius kan då bistå med att snabbt upprätta bokföring, bokslut, deklarationer eller annat för att direkt kunna gå vidare med en avveckling. I andra fall kan biträde önskas med de administrativa delarna av själva verksamhetsavslutet, t ex genom att hantera uppsägning av abonnemang, kontakter och information till externa parter m m, vilket Facilius också kan utföra för att snabbt göra bolaget avvecklingsbart.

I vår likvidationstjänst där du som ägare är fortsatt ägare till bolaget under likvidationen ingår ett legalt likvidations- och avvecklingsbiträde främst avseende de formella delarna för beslut och registrering av likvidationen. Vi kan också biträda med den administrativa förvaltningen med bokföring, bokslut och årsredovisningar under likvidationstiden, vilket gör att Facilius har mer av ett helhetsuppdrag i avvecklingen

Vi bistår även med:

Snabb avveckling av ert bolag

Fusion

Likvidation

Företagsrekonstruktion