Vi hjälper dig med den löpande administrationen.

Det kan vara allt från bokföring, bokslut, deklarationer, löner, personalfrågor, skattefrågor eller om ni har problem att få in fordringar hos kunder eller själv har råkat få skulder som du har svårt att betala.

Facilius hjälper dig att t ex ändra namn, verksamhetsbeskrivning, funktionärer, räkenskapsår, att öka eller minska kapitalet i ditt bolag. Vi upprättar alla nödvändiga handlingar och tillser att ändringen blir registrerad

Facilius tillhandahåller också även administrativ förvaltning av icke rörelsedrivande (vilande) bolag.

Ett bolag kan även under sin livstid behöva ändra ett antal grundläggande registreringar. Oavsett vilken förändring du och ditt bolag står inför hjälper vi dig med korrekta beslut och effektiv registrering.

Vid olika tillfällen uppstår behov av att ändra registrering avseende t ex firma (namn), verksamhetsbeskrivning och ändamålet, sammansättning av styrelse eller revisorer, funktionärer eller räkenskapsår. Oavsett förändring måste den följa regler och registreringsrutin enligt aktiebolagslagen.

Besluts- och registreringshandlingar ska upprättas och registreras hos myndigheten.

Hur går det till?

Facilius hjälper dig med detta genom korrekt upprättade handlingar, behjälplig i tillhörande frågeställningar samt agerar ombud mot myndigheten genom att skicka in, bevaka och besvara eventuella frågor.

Hur beställer jag?

Tjänsten beställs genom att ringa oss, 08 – 35 30 60, eller skicka ett mail, info@facilius.se