FRÅN AVSLUT TILL NYSTART

Ibland går det inte som man tänkt.

När man hamnar i ekonomiska svårigheter kan det vara svårt att reda ut allt. Vi kan hjälpa dig.

Obestånd inträffar när en person eller ett företag inte kan betala sina skulder när de förfaller och denna oförmåga inte är tillfällig. Om situationen bara är tillfällig är det en brist på likviditet.

Både brist på likviditet samt obeståndssituationer måste hanteras omgående. Orsaker till obestånd kan vara ett antal olika saker.

Problem att få betalt, för höga omkostnader, plötsligt vikande försäljning och även bedrägeri och andra orsaker.

Vi upplever att det enskilt vanligaste problemet är att man inte agerar i tid utan för sent när banker, leverantörer och andra parter tappat allt förtroende och tålamod.

Facilius har bred erfarenhet och kompetens vad gäller obeståndsrättsliga frågor och våra konkursförvaltare handlägger ett stort antal konkurser varje år.

Varje företags problem och förutsättningar är unika, så man måste göra en individuell bedömning av vad vi kan hjälpa till med. Vi ser över bolagets verksamhet och se över kostnader och intäkter. Vi kan hjälper dig att gör accord eller avbetalningsplaner med fordringsägare. Och när så behövs kan vi hjälpa till att avveckla bolaget. Vi kan hjälpa dig med konkurs, likvidation eller företagsrekonstruktion.

Facilius biträder våra klienter med kvalificerad rådgivning kring problematiska situationer i både små och medelstora företag.

Kontakta oss för en genomgång då vi går igenom er situation och ger er vår syn på hur vi tycker ni ska agera.

Mötet är givetvis sekretessbelagt.