Avtalsrätt

 

Avtalsrätt är det juridiska område som man koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet samt avtalstolkning.

Vi kan hjälpa dig och ditt företag att skriva eller tolka avtal.

Vi har samarbetet med jurister i USA och kan hjälpa till med avtal mellan dom nordiska länderna och USA.