Skatterätt

Vi kan hjälpa dig med skatterättsliga frågor som är kopplade till företagande.

Skatterättsliga frågor uppkommer i all verksamhet och felaktiga beslut och okunskap kan leda till ökade skattekostnader.

Facilius arbetar proaktivt för att identifiera skattemässiga möjligheter samt upptäcka potentiella skatterisker.

Facilius biträder klienter med kvalificerad skatterättslig rådgivning avseende bland annat:

  • Skatterevisioner, skatteprocesser och förhandsbesked.
  • Punktskatter såsom avfallsskatt, energiskatt, reklamskatt.
  • Mervärdesskatt.
  • Incitamentsprogram.
  • Internationell beskattning.
  • Företagsöverlåtelser samt omstruktureringar.